Nieuw

Etalagepoëzie in Zwolle

Hierbij starten we het het project Etalagepoëzie in Zwolle.
Geen grote woorden, gewoon dóén.

Het werkt zo:
Heb jij een etalage of een raam waar je een gedicht wilt plaatsen?
Mail dan naar: contact@zwollezien.nl o.v.v. etalage beschikbaar

Heb jij een gedicht (max 10 regels) dat je hiervoor wilt indienen?
Mail dan naar contact@zwollezien.nl o.v.v. mijn etalagegedicht

ZwolleZien legt de koppeling, zorgt dat het gedicht gedrukt wordt op vinyl in groot formaat en levert het af bij de ‘etaleur’.

We vragen voor elke match een vrijwillige bijdrage met als richtprijs 15 euro ter bestrijding van de kosten.
Indien zowel de ‘etaleur’ als de dichter een dergelijk bedrag overmaken kan dit project zichzelf bedruipen.

Wie weet kunnen we op Gedichtendag 2020 een poëzieroute door Zwolle aanbieden. Doe jij mee?

Dit al gezien?

Het staat op een muur aan de Harmsmeengekade.
De tekst is van Mieke Bruins, lid van het Zwols Dichters Collectief.

Heb jij een muur voor poëzie?
Dit vraagt wat meer voorwerk dan een etagalegedicht, maar Zwolle Zien denkt graag met je mee. Stuur je idee naar Team Zwolle Zien.

Jeroen Kraakman stadsdichter 2019-2021

Jeroen Kraakman is 38 jaar en woont in de wijk Assendorp, Zwolle.

Op 11 februari maakte hij zijn opwachting bij het stadsbestuur tijdens de opening van een gemeenteraadsvergadering.

Bekijk het verslag dat RTV Focus in Stadkamer maakte over zijn benoeming tijdens de Nacht van de Poëzie.

Wil je Jeroen leren kennen?
www.aaprijdtkever.nl
Instagram/Twitter: @jeroenkraakman

Wil je hem uitnodigen voor een voordracht of wil je een gedicht voor jouw project of bedrijf laten maken?
Mail dan naar contact@zwollezien.nl

Bekijk het programma van de Nacht van de Poëzie
Hierin lees je de namen van al die mooie mensen die samen ‘om niet’ een prachtige Nacht vol poëzie, dans en muziek hebben gerealiseerd. Heel veel jong talent, o.a. van studenten van het conservatorium Zwolle en van Windesheim.

Tijdens onze zoektocht naar een nieuwe stadsdichter leerden we bijzondere Zwolse dichters kennen, zoals Frank Kuhlmann.

Hij schildert, plakt en kneedt met veel gevoel zijn woorden tot een geheel waar je graag naar kijkt en dan lang over moet nadenken. Zijn blik op de stad uit hij het liefst door de ogen van het kind: scherp en opbouwend. Zijn gedichten zijn meestal bricolages of fotogedichten waarin woord en beeld even belangrijk zijn.

Kinderen, de stad dichter bij, fotogedicht gedicht van Frank Kuhlmann

Toezegging wethouder
Op 9 november 2018 heeft de wethouder van cultuur, na een motie van GroenLinks met de ChristenUnie, de toezegging gedaan dat de gemeente de stadsdichter gaat erkennen en ondersteunen. Daarmee kan de nieuwe stadsdichter straks een vliegende start maken.

                            locatie: buitenzijde Schepenzaal, Stadhuis Zwolle

Inzendtermijn gesloten

Op 1 november sloot de inzendtermijn sollicitatie stadsdichter Zwolle voor de periode 31 januari 2019 tot gedichtendag 2021.

Het comité heeft alle 7 kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 15 november, gevolgd door een besloten podium waarin de kandidaten zich presenteren met o.a. een actueel gedicht over Zwolle en waarbij ze ook kennis kunnen maken met elkaar.

Na 15 november zullen we de tijd hard nodig hebben om tot een verantwoorde keuze te komen op weg naar 31 januari 2019, de dag waarop deze dichter aan de stad zal worden voorgesteld.
Dat zal gebeuren tijdens de Nacht van de Poëzie, georganiseerd door Zwolle Zien i.s.w. met Stadkamer. Tevens wordt Kees Smits dan hartelijk bedankt voor de wijze waarop hij in de afgelopen twee jaar het stadsdichterschap vorm gaf.

Op 29 oktober heeft Trijntje Gosker namens Zwolle Zien de gemeenteraad toegesproken en opgeroepen de nieuwe stadsdichter te omarmen. Ook vroeg zij de raad of Zwolle op termijn zelf weer een stadsdichter zou willen gaan aanstellen, vanuit de gedachte:

Elk kasteel zijn nar, elke stad zijn dichter.
Zoals de kasteelheer zijn nar van voedsel voorziet, zo ook de stad haar dichter.

De nieuwe stadsdichter zal worden toegevoegd aan de rij van Zwolse stadsdichters:
2005 Paul Gellings, benoemd door de Gemeente Zwolle
2007 Lense Bouwers, benoemd door de Gemeente Zwolle
2009 Alet Boukes, benoemd door de Gemeente Zwolle
2011 geen stadsdichter
2015 Marieke van Bolderen, benoemd door de Partij voor Cultuur
2017 Kees Smits, benoemd door het comité nieuwe stadsdichter
2019-2021 ……. (wordt bekend gemaakt op 31 januari 2019)

Wat doet een stadsdichter?
De stadsdichter geeft via poëzie kleur aan de ontwikkelingen en gebeurtenissen in Zwolle. Zo draagt hij of zij als Zwollenaar op eigen wijze bij aan de beleving, verdieping, verwondering, verrassing van het alledaagse leven in de stad Zwolle. Iemand die alle gevoelens van de stad kan vertolken van blijdschap tot verdriet, van bezinning tot verbazing, van boosheid tot dankbaarheid en die kritiek levert waar dat nodig is.

Stadsdichter op komst…

De stille dichters mogen zich weer roeren
hun woorden laten dansen
door de straten van de stad

straks wordt een nieuwe stadsdichter
gekozen en gekoesterd
dat luistert nauw

dus zoeken we een dichter die met kracht
het leven van de stad in woorden weet te vangen
bloedstollend voor de eeuwigheid bewaard

Dat luistert nauw voor Zwolle.                        

Trijntje Gosker

Poëzie in de tuin, in en rond Park Eekhout

27 mei – 10 juni,  verlengd tot 24 juni!
Tijdelijke poëzieroute met 22 gedichten over Zwolle in en rond het Park Eekhout.

Looproute Tuinpoëzie
Park Eekhout, Roopoort, Parkstraat, Westerlaan, Westerstraat, Parkweg, Emmawijk en terug naar het Park Eekhout. Welk gedicht staat waar?

Deelnemende dichters
Rodaan Al Galidi, Herma de Beer, Sim van den Berg, Alet Boukes, Marieke van Bolderen, Paul Gellings, Trijntje Gosker, Anna Hoogendoorn*), Minke Kraijer, Ben Mulder, Gert Reedijk, Paul Reichenbach, Maaike Rijntjes en Theo van de Vliet. Eén van de gedichten is een collage  vanuit het Zwols Dichterscollectief.

*) het gedicht van Anna Hoogendoorn hangt in een van de publicatievitrines bij het stadhuis.

Extra deelname Meedoen…
Op zondag 29 mei 2016 was er tijdens Parkpret een extra paneel. Op dit doek kon iedereen een woord of regel toevoegen. Zo ontstaat het 23ste gedicht over Zwolle. Resultaat: zie laatste foto van de fotoserie …

Poëzie bij het stadhuis
Ook bij het stadhuis vind je poëzie van Zwolle Zien. Er hangen vanaf 27 mei 2016 twee gedichten in de publicatievitrines. Het is de bedoeling dat hier regelmatig nieuwe gedichten over Zwolle te vinden zijn.

Nieuwsgierig?
Geen gelegenheid om de route zelf te lopen en je te laten verrassen door de woorden die je in de tuinen vindt?
Dan vind je ze ook hier: 22 gedichten over Zwolle

Fotoreportage van de opening.
De foto’s zijn gemaakt door Hennie Prins.

Om 16.00 uur in het Park Eekhout.

Voorbereiding: het ophangen van de laatste gedichten. De initiatiefnemers Gerdien Rots (l) en Trijntje Gosker (r) leggen de laatste hand. Het gedicht van Herma de Beer (m) zoekt nog een plek.

Om 16.05 uur i het Park Eekhout.

Het gedicht moet naar de andere kant van het park. Berkum krijgt een plek aan de rand…

Theo van de Vliet

En daar moet nòg een gedicht worden opgehangen: Sta eens stil in deze stad, hoe lang zij ons al vrijheid gaf! Een tekst van Theo van de Vliet.

Op het gras bij het theehuis Park Eekhout

Een half uur later: dichters en buurtbewoners komen naar het Theehuis voor de opening. Gerdien Rots vertelt over het ontstaan van Zwolle zien.

Het origineel hangt in het publicatiebord bij het stadhuis.

Trijntje Gosker leest het Startgedicht voor. Op de achtergrond het lege paneel dat straks gevuld zal worden met een nieuw gedicht. Alle panelen zijn gemaakt door mensen van RIWB met steun van Stadkamer.

-

Theo van de Vliet maakt een begin met het groepsgedicht dat op Parkpret wordt vervolgt.

-

Paul Reichenbach vult spontaan aan.

-

Dan volt nog Marieke van Bolderen en daarna sluit Trijntje Gosker de openingshandeling af.

-

Het begin van de route, Poopoort 2b: Paul Reichenbach vindt zichzelf bijna in zijn eigen tuin terug en leest zijn gedicht voor.

-

De aanwezige dichters beamen het gedicht van collega Paul.

Gedicht Ben Mulder

Stadsdichter Marieke van Bolderen (met hond) leidt de genodigden langs de gedichten. Sim van den Berg (met rugtas) zal later zijn forensengedicht lezen.

Gedicht Ben Mulder, lid Zwols Dichterscollectief

Iedereen doet mee met het ten gehore brengen van dit gedicht aan de vlaggenhouder, geschreven door Ben Mulder. Parkstraat 22.

-

Marieke van Bolderen komt ook haar eigen gedicht tegen in de tuin van Parkstraat 4.

Tekst Rodaan Al Galidi

Hoe mooi speelt de schaduw van het blad in op dit gedicht van Rodaan Al Galidi. Het staat bij Parkstraat 12.

-

Aan de Westerlaan 18 staat dit Collagegedicht van het Zwols Dichterscollectief verscholen in het groen. Je wilt gezien worden…

Anna Hoogendoorn

Anna Hoogendoorn leest het Collagegedicht voor waarin ook enkele regels zijn verwerkt van haar gedicht ‘Niemand weet’. Dit gedicht hangt in een van de publicatieborden bij het Stadhuis.

-

Sim van den Berg, lid van het Zwols Dichterscollectief, schreef vanuit Dalfsen dit forensengedicht. Westerstraat 4.

www.pictoschrijver.nl

Picto poëzie is een dichtvorm waarin woord en beeld samen de lezer op andere gedachten brengt. Je vindt dit gedicht van Trijntje Gosker in de Westerstraat 20.

-

Dit gedicht van Theo van de Vliet, coördinator van het Zwols Dichterscollectief, staat in de tuin van Westerstraat 13.

-

Maaike Rijntjes, onze jonge dichter des Vaderlands, laat ons nadenken over deze tekst. We zullen nog veel van haar horen… en lezen, zoals hier: Westerstraat 26.

 

-

Het gedicht van stadsdichter Paul Gellings heeft een prachtige plek gekregen aan de gevel van Westerstraat 30.

-

En het gedicht van de andere stadsdichter, Alet Boukes staat in de tuin ernaast: Westerstraat 32. De prachtige houten panelen zijn gemaakt door het RIWB. Dat zie je aan de sticker linksonder.

-

Dit is een verkorte versie van het gedicht van Maaike Rijntjes dat is gepubliceerd in Het Liegend Konijn. Hier te vinden op Parkweg 13.

-

Dit gedicht van Gert Reedijk kijkt vanaf Parkweg 8 uit op de kastanjebomen in het Park Eekhout.

-

Als je vanaf het station naar de stad loopt kom je bij de fontein voor de keus te staan…. Dit gedicht van Trijntje Gosker staat nu bij Parkweg 4.

-

Paul Reichenbach las in zuiver Zwols de tekst van dit gedicht voor dat Minke Kraijer maakte bij de tuin van Harry Pierik. Parkweg 3.

-

Deze strofe is te vinden aan de Emmawijk. Het volledige gedicht staat op de website van Gert Reedijk.

Gert Reedijk leest zijn gedicht voor: Ik de IJssel

Gert Reedijk leest zijn gedicht voor: Ik de IJssel

-

Ten slotte leest Herma de Beer haar gedicht over Berkum voor. Zal de volgende poëzieroute daar een plek krijgen?

Op zondag konden de bezoekers van Parkpret het groepsgedicht afmaken. Hier zien we de bijdrage van Janneke Klein Tijssink.

Het het andere deel van het project hangt dus nog steeds bij het stadhuis! Het is de bedoeling dat in deze publicatievitrines regelmatig nieuwe gedichten te lezen zullen zijn.

Het het andere deel van het project hangt dus nog steeds bij het stadhuis! Het is de bedoeling dat in deze publicatievitrines regelmatig nieuwe gedichten te lezen zullen zijn.