Nieuw

Etalagepoëzie in Zwolle

Hierbij starten we het het project Etalagepoëzie in Zwolle.
Geen grote woorden, gewoon dóén.

Het werkt zo:
Heb jij een etalage of een raam waar je een gedicht wilt plaatsen?
Mail dan naar: contact@zwollezien.nl o.v.v. etalage beschikbaar

Heb jij een gedicht (max 10 regels) dat je hiervoor wilt indienen?
Mail dan naar contact@zwollezien.nl o.v.v. mijn etalagegedicht

ZwolleZien legt de koppeling, zorgt dat het gedicht gedrukt wordt op vinyl in groot formaat en levert het af bij de ‘etaleur’.

We vragen voor elke match een vrijwillige bijdrage met als richtprijs 15 euro ter bestrijding van de kosten.
Indien zowel de ‘etaleur’ als de dichter een dergelijk bedrag overmaken kan dit project zichzelf bedruipen.

Wie weet kunnen we op Gedichtendag 2020 een poëzieroute door Zwolle aanbieden. Doe jij mee?

Dit al gezien?

Het staat op een muur aan de Harmsmeengekade.
De tekst is van Mieke Bruins, lid van het Zwols Dichters Collectief.

Heb jij een muur voor poëzie?
Dit vraagt wat meer voorwerk dan een etagalegedicht, maar Zwolle Zien denkt graag met je mee. Stuur je idee naar Team Zwolle Zien.

Jeroen Kraakman stadsdichter 2019-2021

Jeroen Kraakman is 38 jaar en woont in de wijk Assendorp, Zwolle.

Op 11 februari maakte hij zijn opwachting bij het stadsbestuur tijdens de opening van een gemeenteraadsvergadering.

Bekijk het verslag dat RTV Focus in Stadkamer maakte over zijn benoeming tijdens de Nacht van de Poëzie.

Wil je Jeroen leren kennen?
www.aaprijdtkever.nl
Instagram/Twitter: @jeroenkraakman

Wil je hem uitnodigen voor een voordracht of wil je een gedicht voor jouw project of bedrijf laten maken?
Mail dan naar contact@zwollezien.nl

Bekijk het programma van de Nacht van de Poëzie
Hierin lees je de namen van al die mooie mensen die samen ‘om niet’ een prachtige Nacht vol poëzie, dans en muziek hebben gerealiseerd. Heel veel jong talent, o.a. van studenten van het conservatorium Zwolle en van Windesheim.

Tijdens onze zoektocht naar een nieuwe stadsdichter leerden we bijzondere Zwolse dichters kennen, zoals Frank Kuhlmann.

Hij schildert, plakt en kneedt met veel gevoel zijn woorden tot een geheel waar je graag naar kijkt en dan lang over moet nadenken. Zijn blik op de stad uit hij het liefst door de ogen van het kind: scherp en opbouwend. Zijn gedichten zijn meestal bricolages of fotogedichten waarin woord en beeld even belangrijk zijn.

Kinderen, de stad dichter bij, fotogedicht gedicht van Frank Kuhlmann

Toezegging wethouder
Op 9 november 2018 heeft de wethouder van cultuur, na een motie van GroenLinks met de ChristenUnie, de toezegging gedaan dat de gemeente de stadsdichter gaat erkennen en ondersteunen. Daarmee kan de nieuwe stadsdichter straks een vliegende start maken.

                            locatie: buitenzijde Schepenzaal, Stadhuis Zwolle

Inzendtermijn gesloten

Op 1 november sloot de inzendtermijn sollicitatie stadsdichter Zwolle voor de periode 31 januari 2019 tot gedichtendag 2021.

Het comité heeft alle 7 kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 15 november, gevolgd door een besloten podium waarin de kandidaten zich presenteren met o.a. een actueel gedicht over Zwolle en waarbij ze ook kennis kunnen maken met elkaar.

Na 15 november zullen we de tijd hard nodig hebben om tot een verantwoorde keuze te komen op weg naar 31 januari 2019, de dag waarop deze dichter aan de stad zal worden voorgesteld.
Dat zal gebeuren tijdens de Nacht van de Poëzie, georganiseerd door Zwolle Zien i.s.w. met Stadkamer. Tevens wordt Kees Smits dan hartelijk bedankt voor de wijze waarop hij in de afgelopen twee jaar het stadsdichterschap vorm gaf.

Op 29 oktober heeft Trijntje Gosker namens Zwolle Zien de gemeenteraad toegesproken en opgeroepen de nieuwe stadsdichter te omarmen. Ook vroeg zij de raad of Zwolle op termijn zelf weer een stadsdichter zou willen gaan aanstellen, vanuit de gedachte:

Elk kasteel zijn nar, elke stad zijn dichter.
Zoals de kasteelheer zijn nar van voedsel voorziet, zo ook de stad haar dichter.

De nieuwe stadsdichter zal worden toegevoegd aan de rij van Zwolse stadsdichters:
2005 Paul Gellings, benoemd door de Gemeente Zwolle
2007 Lense Bouwers, benoemd door de Gemeente Zwolle
2009 Alet Boukes, benoemd door de Gemeente Zwolle
2011 geen stadsdichter
2015 Marieke van Bolderen, benoemd door de Partij voor Cultuur
2017 Kees Smits, benoemd door het comité nieuwe stadsdichter
2019-2021 ……. (wordt bekend gemaakt op 31 januari 2019)

Wat doet een stadsdichter?
De stadsdichter geeft via poëzie kleur aan de ontwikkelingen en gebeurtenissen in Zwolle. Zo draagt hij of zij als Zwollenaar op eigen wijze bij aan de beleving, verdieping, verwondering, verrassing van het alledaagse leven in de stad Zwolle. Iemand die alle gevoelens van de stad kan vertolken van blijdschap tot verdriet, van bezinning tot verbazing, van boosheid tot dankbaarheid en die kritiek levert waar dat nodig is.

Stadsdichter op komst…

De stille dichters mogen zich weer roeren
hun woorden laten dansen
door de straten van de stad

straks wordt een nieuwe stadsdichter
gekozen en gekoesterd
dat luistert nauw

dus zoeken we een dichter die met kracht
het leven van de stad in woorden weet te vangen
bloedstollend voor de eeuwigheid bewaard

Dat luistert nauw voor Zwolle.                        

Trijntje Gosker

Kees Smits nieuwe Stadsdichter van Zwolle

Op de landelijke Gedichtendag werd de nieuwe Stadsdichter bekendgemaakt tijdens de Zwolse Avond van de Poëzie, georganiseerd door Zwolle Zien en Stadkamer.

Kees Smits: “Ik heb er heel veel zin in. Vanaf mijn vroege jeugd ben ik al met taal en expressie bezig. In Zwolle liggen voor een dichter de thema’s voor het oprapen. Bijzondere en alledaagse gebeurtenissen. Bekende en achteraf gelegen locaties. Mensen met allerlei verschillende drijfveren. In het bijzonder heb ik aandacht voor de verdrukte mens, degene die niet aan de weg timmert en toch zo waardevol kan zijn. Er is stof te over voor twee jaar Stadsdichterschap.”
Vanaf nu kan iedereen die een evenement organiseert in Zwolle de Stadsdichter uitnodigen om een passend gedicht voor te dragen.

Kees Smits

Cornelis Franciscus (Kees) Smits werd geboren in het schildersdorp Laren (NH). Zijn schooltijd bracht hij door in Groningen. Hij volgde de opleiding docent Nederlands en werd benoemd aan het Greijdanus te Zwolle. Daar schoolde hij zich later om tot docent dramatische expressie. Momenteel draagt hij verantwoordelijkheid voor lessen drama in 18 klassen in de onderbouw. Daarnaast is hij cultuurcoördinator. Al meer dan 15 jaar levert hij een bijdrage aan de jaarlijkse theatervoorstelling van zijn school in Schouwburg Odeon.

Stadsdichter

“Al op jonge leeftijd schreef ik gedichten en soms droeg ik die voor,” vertelt Smits. “Verschillende verzen werden her en der geplaatst. Ook maak ik (hertalingen van) liederen. Op mijn werk schreef ik menig gedicht rondom sterfgevallen van leerlingen en collega’s. Uit liefde voor Zwolle ben ik gedichten gaan schrijven over onze stad. Soms krijg ik de reactie: Jij verwoordt wat ik voel maar zelf niet onder woorden kan brengen. Dat motiveert mij enorm. Als Stadsdichter wil ik verwoorden wat Zwollenaren raakt. Juist met poëzie kan je diepere lagen van communicatie bereiken.”

Selectie

Kees Smits werd geselecteerd uit een groep van 10 sollicitanten. Met 3 voerde het team van Zwolle Zien en Stadkamer sollicitatiegesprekken. “Daarbij letten we op de poëtische kwaliteit en vaardigheden van de dichter,” vertelt Trijntje Gosker (Zwols Dichterscollectief). “Ook hielden we in de gaten of de dichter een breed publiek zou kunnen aanspreken in de stad,” aldus Gerdien Rots (initiatiefnemer van Zwolle Zien). “De speelsheid waarmee Kees in zijn gedichten glans geeft aan Zwolle was doorslaggevend om hem nu te kiezen.” “Tegelijkertijd zijn we onder de indruk van de kwaliteit van andere sollicitanten. We maken ons geen zorgen over de continuïteit van het Zwols Stadsdichterschap in de toekomst,” vertelt Corina Staal (namens Stadkamer).

Informatie

Meer informatie: Kees Smits 06 14902881 of Gerdien Rots 06-29041514 of contact@zwollezien.nl

Foto onder vermelding van ‘fotograaf Mirjam voor de Poorte’

Eerste gedicht van Stadsdichter Kees Smits, voorgedragen tijdens de Zwolse Avond van de Poëzie.

Aftrapact

Applaus klinkt op bij aftrapact.
Best raar als je bedenkt dat bij
lanceren mensen opwaarts gaan.
Daar is de roem, vaak het gevlij.

Maar dit wil ik: van hoogtes af
de vloer op tussen burgers in.
Een stad zo vol cultuur en kunst,
van mantelzorg, verbindingszin.

Dit Zwolle wil een werkstad zijn
waarin je samen doet, geniet
van markten, stegen en een plein
waar je zo graag een ander ziet.

Applaus voor Zwolle Zien, Gerdien,
de jury die zo prettig was.
Handklap voor haar, Marieke, zij
gaf stof, veel stof per dichtaanwas.

Verwacht een spiegel, soms een vers
dat lachen doet of dieper gaat.
Laat mij met u de taal aangaan
alsof ik Zwolsblauw met u praat.

Kees Smits
Stadsdichter van Zwolle